Безработицата в Силистренско 10.6%, в Кайнарджа 33.5%

Равнището на безработицата през октомври в Силистренско е 10.6 на сто и нараства в сравнение със септември с 0.5 процентни пункта, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.
В трите бюра по труда в областта са регистрирани 4 820 души. Най-високо е равнището на безработицата в Кайнарджанската община – 33.5 на сто.
Продължително безработните с престой на борсата над 1 година към края на октомври са 38 на сто от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование – 73 на сто.По професионален признак регистрираните безработни са без специалност 59 на сто, с работнически професии – 29 на сто, специалисти – 12 на сто.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45 на сто от всички регистрирани. Младежите до 29 години са 12 на сто.

източник : /Пеню Николов, БТА/

снимка : Pixabay

Leave a Reply