Предстои гласуване заплатите на Кмета и Председателя на Общински съвет – вижте колко ще получават

автор: Димитър Пецов

Внесени са две докладни записки за гласуване на първото заседание на Общинския съвет (28.11.2019 – четвъртък, 9:30 ч.) на две важни заплати – тези на Кмета и на Председателя на Общинския съвет. За Кмета, Председателката на Общинския съвет предлага заплата от 2 580 лв., а Кметът „връща жеста” с 90% от неговата – за нея, както е по закон, или 2 322 лв. Това са двете най-високо платени длъжности в местната администрация. Те са на трудов договор.

Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души. Ако не е отсъствал от заседания на съвета и комисиите по неуважителни причини.

Ще продължаваме да ви информираме за всичко, което се случва, или не се случва в управлението на Областта и Общината, без да спестяваме критиките, където са нужни и похвалите, където са заслужени.
Напомняме, че заседанията и комисиите в Общински съвет са открити за присъствие на граждани и всички са добре дошли, за да упражнят своя граждански контрол

Leave a Reply