От 860 до 950 лв. заплата за селските кметове в общ. Главиница. 2150 за Общинския

От 860 до 950 лв. ще получават месечно кметовете на селата в Община Главиница. 2150 лева ще е заплатата на общинския кмет, както можете да се уверите от докладната записка прикачена в статията. Тези възнаграждения разбира се , ще могат да бъдат увеличавани (така наречените бонуси), виждаме в трета точка от приетия от Общинския съвет документ. Това ще определя кмета на общината „съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет“. Тук оставяме гражданите на съответната община да оказват контрол на кого, защо и как, ако въобще се случва, се раздават увеличения и заслужени ли са те .

Leave a Reply