Новата Наредба за дървесината за битово отопление няма да доведе до подобрение на въздуха

Автор : Мариела Димитрова – Радио Варна

Наредбата за изискванията към дървесината за битово отопление няма да доведе до подобрение на въздуха. Това се казва в становище на Екологично сдружение „За Земята“, разпространено до медиите: „С Наредбата, влязла в сила на 07.10.2019 г., не е създаден стандарт за дървесината, който да бъде задължителен за производителите и/или търговците по подобие на този за въглищата, а са въведени лобистки разводнени изисквания като цялата отговорност за осигуряване на качеството е прехвърлена върху гражданите. Контролните органи не са ясно определени и не са разписани функциите им и няма предвидени санкции за нарушителите“.

Нормативният акт е една от основните мерки предприети от правителството за намаляване на замърсяването на въздуха в отговор на решението на Европейския съд от април 2017 г., припомнят от организацията.

Оттам допълват също, че прилагането на изисквания към качеството на дървесината за отопление е втората мярка с най-голям принос за намаляване на емисиите на ФПЧ, определена в Националната програма за качество на въздуха (НПКАВ) приета от Министерски съвет през 2019 г. Тази мярка е важна защото над 76% от хората ползващи твърди горива за отопления са на дърва и едва 14-15% на въглища. Това е и една от мерките, с които българското правителство се надява да омилостиви Европейската комисия по наказателната процедура срещу страната ни, по която се очаква, ако няма сериозен напредък, да ни бъдат наложени сериозни санкции. 

снимка: Pixabay

Leave a Reply