Проекти за славен кораб и пеликани сред най-добре оценените в иновационен лагер в Силистра

Шест младежки проекта с участници от област Силистра бяха разработени по време на иновационния лагер на 21 и 22 ноември 2019 г., проведен в АРГИ Бизнес център Силистра. Той бе на тема „Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България“ и бе открит от специалните гости – Ивелин Статев – областен управител, и д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН.

Регионалният образователен център е заедно с община Силистра и СНЦ „Паралел – Силистра“ – начело със своя председател д-р инж. Диана Бебенова-Николова – партньор във форума, част от проекта „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. Той е изпълняван с финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България от пет организации от България и Румъния с водещ партньор Търговско-промишлената камара в Кълъраш (БРТПП). Всички младежки разработки ще станат част от документа „Културата има значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото наследство“.

Три от разработените проекти бяха класирани от жури с председател Юлия Баховски, която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци: „Радецки” – на първо място, „Трансгранично бъдеще” – второ място, „Пеликаните на Дунав” – трето място.

Участниците в дискусиите бяха подпомогнати от специално подбрани бизнес консултанти, между които представители на „Ротари клуб Силистра” – Димитър Димитров – настоящ президент, Николай Костов – в момента асистент на управителя на българската ротарианска общоност и др., както и на бизнес общността в града. А преди шестте екипа да представят предприемаческите си проекти пред журито, те ги дискутираха с румънските партньори от  (БРТПП) и от Сдружение „Акчес” Кълъраш със свой лидер Виорел гица, които са част от международния проект.

Тази година иновационният лагер бе проведен за трети път и е във връзка със Световната седмица на предприемачеството. В него участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, който развива успешно свой маркетинг бизнес в София.

източник: Йордан Георгиев

Leave a Reply