Интервю с Христина Георгиева, председател на женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра.

автор на статията: Ирена Маркова – Общинско Кабелно Радио – „Силистра“

Днес стартира кампанията “16 дни против насилието над жени”

Христина ГЕОРГИЕВА: „От май месец миналата година до момента в програмата за извършители са включени 28 лица, а пострадалите, които са се обърнали към нас за консултивна услуга са 55 жертви, пострадали от домашно насилие“

25 ноември е Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. За първи път този ден е отбелязан през 1999 година с резолюция на ООН. Според статистическите данни всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие. Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем често остават скрити.
Неотдавна американски учени установиха, че жените, които са изложени на физически или психически тормоз от страна на своя съпруг или партньор, по-често страдат от здравословни проблеми.
Днес стартира Международната кампания “16 дни против насилието над жени”. Ежегодно организации от цял свят реализират инициативи, насочени към борбата и превенцията на насилието над жените в дните 25 ноември – 10 декември.
Кампанията е основана от първия Women’s Global Leadership Institute и е спонсорирана от Центъра за Женско глобално лидерство през 1991 г. Избраните дати 25 ноември – Международен ден против насилието над жени и 10 декември – Международен ден на правата на човека, символизират връзката на насилието над жени и човешките права, наблягайки на факта, че насилието над жени е нарушение на човешките права.
Гост в днешното предаване е Христина Георгиева, председател на женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра.
Центърът на обществена подкрепа в Силистра е разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От м. юни 2011 г. услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление на Сдружението от Община Силистра.

Здравейте, г-жо Георгиева и добре дошла в студиото! Днес отбелязваме ден, който е от огромно значение за цялото общество и днес стартира Международната кампания “16 дни против насилието над жени”.

Да, ние всяка година правим няколко събития, свързани с тази кампания. Основно двете социални услуги, които работят при нас по превенция и пряко подпомагане на пострадалите, това са кризисния център, в който има настаняване на жени и деца, пострадали от насилие, съответно те там получават психологическа, юридическа и социална подкрепа. Другата ни услуга „Център за консултиране и превенция от домашно насилие, която се издържа на проектен принцип, чрез финансиране от Министерството на правосъдието, предоставя консултативни услуги, не само на пострадали, но и на извършители на домашно насилие, като извършителите биват включвани в специализирани програми, които се прилагат при нас. Шестмесечна е програмата и тяхното насочване става с решение на районните съдилища на територията на област Силистра. От май месец миналата година до момента в тази програма за извършители са включени 28 лица, а пострадалите, които са се обърнали към нас за консултативна услуга са 55 жертви, пострадали от домашно насилие.
Много жени се страхуват да говорят за проблема и дълго подтискат негативните емоции. Така ли е в действителност?

Напоследък всъщност не се забелязва това притеснение и това забулване вътре в семейството на лошата тайна. Малко или много заради политиките, които се водят в държавата, така и на европейско ниво. Пострадали са не само жените и техните деца. Доста чести са случаите на възрастни родители, които биват тормозени от своите деца.

Какво трябва да направим, ако нашия партньор, приятел и съпруг физически и психически ни тормози? Какви са законовите правила?

Най-лесната реакция на хората изпаднали в такава ситуация е да се обърнат към полицията. Ние работим в тясно сътрудничество с тях. Всеки полицейски служител, който се отзовава на семеен битов скандал, съответно предоставя информация на пострадалото лице, което може да се обърне към нас и съответно в нашия център за консултиране и превенция се изготвят документите, за които е необходимо да бъдат подадени в съда по Закона от защита от домашно насилие. Естествено може да се обърне към всеки един адвокат. Ако съда прецени, че има пряка заплаха за живота и здравето на лицето и на неговите деца, издава заповед за незабавна защита в рамките на 24 часа. До 1 месец се насрочва съдебно заседание, в което казуса се разисква, съответно всяка една от страните може да представи доказателства в своя полза и тогава съда преценява дали ще отмени мярката или ще бъде потвърдено и определя срокът, за който тази мярка е наложена. Максималната мярка, която може да бъде наложена срещу извършителя е 18 месеца.

Стряскаща ли е ситуацията в Силистра относно т.нар.насилници?
Силистра не е по-различен град от всички останали. Общо взето никой в нито една ситуация, не е застрахован. За жалост живее във време, в което спокойствието е лукс!

Предполагам виждате страх в очите на жените, които са при вас….

Те стигат при нас, когато вече са много разстроени и стигнали до границата на предела на издръжливост. В тези случаи се налага първо лицето да бъде успокоено. Да бъде туширана малко тревогата. Тук особено полезни са психолозите.

Лекуват ли се травмите от домашното насилие?

Особено при децата, които израстват в насилствена среда, травмите остават за цял живот. Възрастните хора не са очаквали, че такова нещо може да им се случи от децата, но много често са случаите, в които си предписал имот срещу гледане, в следващия момент да се озовеш при нас.

Има жени, които остават при насилника…

Често се казва: трябва да търпя, заради децата. Той ще се промени, ще спре да пие, той вече няма да бъде толкова ревнив. Аз ще му покажа, че го обичам. Хубавите моменти в съвместния живот започват да стават все по-малко и по-малко, за сметка на другите. Така че идва момента, в който настъпва границата на търпимост.

Защитени ли са напълно от закона жените, претърпели насилие?

Има какво все още да се желае. След изтичане на заповедта за пряка защита от полицията, тогава насилието може да започне отново. Много често има нарушаване на ограничителните заповеди. Тогава е необходимо да се намеси и прокуратурата. Никой не е защитен от лошото. Вече живеем в доста по-различно време. Няма го онзи патриархален модел, в който ние сме израснали с уважението към по-възрастните хора. Към учителя, към лекаря. В днешно време можем да бъдем лоши към всички и това като че ли вече се възприема като нещо нормално.

Какво не знаем за трафика на хора?

Характерно за нашия район е, че трафикът като че ли става не толкова с нежеланието на потърпевшите. Много са случаите на 14, 16 и 17-годишни момичета, които смятат, че действително тава е варианта, по който могат да просъществуват. Да си осигурят по-хубав и охолен живот. Почти винаги става въпрос за деца, които са с незавършено образование. Много често от малцинствени групи. Образованието е много ниско ниво. Когато се заговори за сексуално образование в училище, знаете колко много хора решиха да се скочи срещу него. При нас са били малко случаите, в които имаме настаняване, напр. от организации, които работят по проблемите с трафика. По-скоро имаме проституция на деца – на непълнолетни. Ако говорим за трафик, травмите там са неизлечими. Относно насилствения трафик остават увреждания на личността за цял живот. Психолозите правят каквото могат, но травмата се отключва периодично. Непрекъснато трябва да бъдат под наблюдение.

Какво предвиждате във връзка с кампанията “16 дни против насилието над жени”?

Ежегодно в кампанията се включва и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра. Мисията на организацията е да защитава правата на жените и децата, жертва на домашно насилие и трафик на хора и да предоставя социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.
Преди началото на 16 дневната кампания в Силистра бе реализиран благотворителен базар „Заедно сме по – добри”, чиято цел бе да фокусира вниманието на местното население и институции към необходимостта от противопоставяне на домашното насилие. Набрани бяха средства в размер на 2326,46 лева, които ще се използват за подпомагане дейността на Сдружението в подкрепа на лица пострадали от насилие.
В рамките на 16 – дневката, на 06.12.2019 г., Сдружение „Екатерина Каравелова” предвижда ден на отворените врати в офиса на организацията, който се помещава на адрес в гр. Силистра, ул. «Н.Й.Вапцаров» № 51, ет. 2. В този ден всеки гражданин може да се запознае с дейността на сдружението „от близо” и да зададе своите въпроси към екипа, в периода от 9 до 15 ч.

Какво ще посъветвате дамското съсловие?

Да вярват в себе си!

Какъв е вашия апел към обществото?

Нека да се научим да бъдем малко по-добри и по-толерантни! Да се опитаме по някакъв начин да разбираме хората срещу себе си, дори тогава когато не ни харесва. Да се поставим в тяхната ситуация и да решим дали грешните не сме ние!

Адресът на Центърът за обществена подкрепа в Силистра е ул. „Н. Й. Вапцаров“ №51.

Център за консултиране и превенция срещу домашното насилие
тел: 086/ 820 487
е-mail: ckpdn@abv.bg

/интервю на Ирена Маркова/

снимка : Фейсбук

Leave a Reply