Тридесет лекари, акушерки и медицински сестри се търсят за Област Силистра

Продължава липсата на кадри в здравеопазването, като само за Област Силистра има недостиг от поне 30 човека, както можете да се уверите от справката по-долу. Вижте и останалите обявени свободни работни места в Областта:

към 25 ноември 2019 г.

 Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап- Висше/ математика

1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование

1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование

1 преводач, висше обр. /грузински език/

1 електротехник, промишлено предприятие – средно образование /Електротехника и енергетика

5 лекари – средно/висше образование

5 акушерки – средно/висше образование

9 медицински сестри – средно/висше образование

5 медицински лаборанти – средно/висше образование

1 електромонтьор –средно образование

1 продавач– консултант – средно образование

1 шивачи – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– Стажуване

1 асистент в офис – средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения

2 бизнес консултанти, висше икономическо, английски език

– За обучение по време на работа

1 работник, сглобяване на детайли – без изисквания за заемане

4  продавач-консултанти – без изисквания за заемане

1 рецепционист, хотел – без изисквания за заемане

2 организатор, експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност – шофьорска книжка; копютърна грамотност;

3 общи работници – без изисквания за заемане

1 касиер – без изисквания за заемане

1 камериер/камериерка, хотел – без изисквания за заемане

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:

– Заетост без обучение:

1 чистач/ хигиенист, основно образование       

 

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 деловодител, средно/ висше образование

5 общи работници, основно/ средно образование

2  работници за производство на млечни продукти, основно образование

4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение по време на работа

2 работници, зареждане на рафтове – без изисквания

1 касиер – без изисквания

2 продавач-консултанти – без изисквания

5 отговорници спомагателни дейности – без изисквания

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа

1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП

2 продавач-консултанти, основно образование, двусменен режим на работа

2 монтажници на електрооборудване, няма изисквания, двусменен режим на работа

1 лекар, висше образование – специалност „Медицина”

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси”

– За обучение по време на работа

1 барман, няма изисквания

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

снимка: Pixabay


Leave a Reply