Извънредно заседание на Общински съвет Тутракан

Днешното извънредно заседание на Общински съвет Тутракан започна с покана към съветниците, от членове на Интеракт Клуб Тутракан – това е младежката организация на Ротари Клуба, да посетят Благотворителен концерт, организиран от тях, средствата, от който са в подкрепа на проекта „Обичам моето училище“ реализиран от СУ „Йордан Йовков“.
Клетва като общински съветник положи Георги Георгиев от Коалиция „БСП за България“. Той заема мястото на Дарина Иванова, която вече е зам.-кмет на Община Тутракан.
Една беше кандидатурата за зам.-председател на местния парламент – тази на Иван Костанцалиев от Коалиция „Алтернативата на гражданите“, която получи подкрепата на по-голямата част на общинските съветници.
В останалата част от заседанието бяха определени съставите на Постоянните комисии и техните ръководства.
Постоянната комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред, законност, евроинтеграция, програми, проекти, регионална политика и опазване на околната среда ще се оглавява от Адем Адем от ДПС.
Владимир Колев от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ е председател на Постоянната комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания, а Милен Маринов от същата Коалиция е председател на Постоянната комисия по икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол.
Представител на тутраканския Общински съвет в Областния съвет за развитие – Силистра ще бъде неговият председател Нехат Кантаров, а при невъзможност да присъства – зам.-председателят Иван Костанцалиев.
Беше прието и предложеното изменение и допълнение на структурата и числеността на персонала в Общинска администрация. Предвид факта, че населението на селата Варненци и Бреница е под 350 жители и на последните местни избори там не се проведе избор за Кмет на населеното място, досегашните Кметства се преобразуват в Кметски наместничества. Така кметовете на територията на община Тутракан вече са 7, а кметските наместници – 5-ма.
В края на заседанието бяха утвърдени новите заплати на избраните кмет на община и кметове на Кметства.
Следващото заседание – редовно по своя характер, е насрочено за 28 ноември от 9:00 ч.
Четири са политическите групи в Общински съвет – Тутракан. Ивелин Русев е председател на групата на ПП ГЕРБ, Иван Костанцалиев – на Коалиция „Алтернативата на гражданите“, Данаил Николов – на Коалиция „БСП за България“ и Нехат Кантаров – на ПП ДПС.
Още инфо – в следващия брой на в.“Тутракански глас“.

източник: Kalina News Agency

Leave a Reply