Смущения на електрозахранването в Алеково, Добротица и Старо село се очакват днес


От 09:00 ч. до 16:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Алеково – улиците: Ангел Кънчев, Алеко Константинов, Иван Вазов, Люляк, Роза, Георги Чаков, Илия Блъсков, Отец Паисий, Поп Харитон; гр. Алфатар – улиците: Добруджа, Олшанка, Кольо Питака, Стара планина, Пирин, Васил Левски, Сефан Караджа, Отец Паисий, Марица, Искър, Чавдар войвода, Христо Ботев, Панайот Хитов, Стоил войвода, Хан Аспарух, Дочо Михайлов, Йордан Йовков, Гео Милев, Димитър Полянов, Иван Вазов, Христо Смирненски, Темнуга, Кокиче, Тинтява, Здравец, Александър Стамболийски, Минзухар, Копривка, Роза; с. Босна – улиците Първа, Трета, Пета, Втора, Четвърта; с. Дичево – улиците: Първа, Втора, Пета, Данадесетта, Четвърта, Шестнадесетта, Седма, Единадесетта; гр. Главиница – улиците: Люлин, Георги Раковски, Л. Баръмов, Баба Тонка, Ком, Георги Раковски, Трети март, Устрем, Силистра, Люлин, Въча, Дунав, Чайка, Витиня, Витоша, Оборище, Генерал Скобелев, Искър, ТП 6 Дет. гр. Главиница; Улиците: Генерал Заимов, 6-ТИ СЕПТЕМВРИ, Хисто Ботев, Добруджа, 6-ти септември; с. Зафирово – улиците: Атила Зафиров, Стублата, Перущица, Чешмата, Добруджа, Дочо Михайлов, Дунав, Славянска, Кооператива, Възраждане, Детелина, Иван Вазов, Трети март, Богдан Хмелницки, Славянска, Христо Ботев, Изворите; с. Межден – улиците: Димчо Дебелянов, Пею Яворов, Първи май, Страцин, Хан Аспарух, Елин Пелин, Иван Вазов, Стефан Караджа.
От 09:00 ч. до 16:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Добротица – по улиците Добруджа, Липите, Отец Паисий, Момина сълза, Стадиона, Айдемирска, Йордан Йовков, Зора, Яворите; с. Колобър: ул. Първа, Трета, Пета, Шеста, Осма, Девета, Десета; с. Поройно: ул. Втора, Трета, Четвърта, Осма, Десета, Единадесета, Дванадесета, Четиринадесета, Шестнадесета..
От 09:00 ч. до 16:00 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Старо село.
От 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: с.Алваново, с.Александрово, с.Баячево, с.Бистра, с.Божурка, с.Братово, с.Буйново, с.Буховци, с.Вардун, с.Васил Левски, с.Голямо Ново, с.Голямо Соколово, с.Горна Кабда, с.Давидово, с.Драгановец, с.Дралфа, с.Дългач, с.Здравец, кв.Въбел, с.Китино, с.Копрец, с.Кралево, с.Кръшно, с.Лиляк, с.Ловец, с.Макариополско, с.Маково, с.Манастирци, с.Мировец, с.Момино, с.Надарево, с.Овчарово, с.Осен, с.Острец, с.Пайдушко, с.Певец, с.Преселец, с.Пресиян, с.Пресяк, с.Пробуда, с.Пролаз, с.Разбойна, с.Ралица, с.Росина, с.Руец, с.Стража, с.Съединение, с.Твърдинци, с.Търновца, с.Цветница и с.Черковна – общ. Търговище. С.Априлово, с.Баба Тонка, с.Бракница, с.Водица, с.Гагово, с.Глогинка, с.Горица, с.Долна Кабда, с.Дриново, с.Еленово, с.Заветно, с.Зараево, с.Захари Стояново, с.Звезда, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Козица, с.Кошничари, с.Ломци, с.Манастирица, с.Марчино, с.Медовина, кв.Невски, с.Осиково, с.Паламарца, с.Помощица, с.Посабина, с.Садин а, с.Светлен, кв.Сеячи, с.Славяново, с.Тръстика, с.Цар Асен, с.Берковски, с.Долец, с.Конак – общ. Попово, с. Голямо градище, с. Горско Абланово, с. Гърчиново, с. Крепча и с. Люблен – общ. Опака, с.Церовец, общ. Иваново. С.Беломорци, с.Българаново, с.Великденче, с.Величка, с.Веренци, с.Веселец, с.Висок, с.Врани Кон, с.Голямо Църковище, с.Горна Хубавка, с.Горно Козарево, с.Горно Новково, с.Горско Село, с.Долна Хубавка, с.Долно Козарево, с.Долно Новково, с.Звездица, с.Зелена Морава, с.Змейно, с.Илийно, с.Камбурово, Кестеняво, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, с.Паничино, с.Петрино, с.Плъстина, с.Птичево, с.Пъдарино, с.Първан, с.Рътлина, с.Станец, с.Тъпчилещово, с.Угледно, с.Царевци, с.Церовище, с.Чернокапци – общ. Омуртаг. С.Божица, с.Девино, с.Добротица, с.Еревиш, с.Изворово, с.Коноп, с.Кьосевци, с.Любичево, с.Малоградец, с.Моравица, с.Моравка, с.Орач, с.Поройно, с.Присойна, с.Равно Село, с.Разделци, с.Семерци, с.Стара Речка, с.Старчище, с.Стеврек, с.Таймище, с.Трескавец, с.Чеканци, с.Черни бряг, с.Язовец, с.Ястребино – общ. Антоново.

източник: Радио Шумен

снимка: Енерго Про

Leave a Reply