Десетки свободни места за лекари и медицински работници в област Силистра

Вижте всички обявени свободни работни места в област Силистра към 18 ноември 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование
1 медицинска сестра, средно образование
1 шофьор, лек автомобил до 9 места, средно образование- кат. В
1 психолог, висше образование
2 рехабилитатори, висше образование
1 майстор за производство на тестени изделия, средно образование
1 преводач, висше обр. /грузински език/
1 електромонтьор, средно образование
12 домашни санитари, основно образование
1 електротехник в промишлено предприятие, средно обр. – Електротехника и енергетика
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
1 продавач консултант, средно образование
3 шивачи, средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-
1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на
ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 • Стажуване
  1 асистент в офис, средно/висше икономическо обр., работа с компютър и офис приложения
  2 бизнес консултанти, висше икономическо обр., английски език
 • За обучение по време на работа
  1 работник, сглобяване на детайли – без изисквания за заемане
  1 рецепционист в хотел, без изисквания за заемане
  2 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
  3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
  3общи работници, без изисквания за заемане
  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001
  “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките
  ресурси”:
 • Заетост без обучение:
  1 чистач/ хигиенист, основно образование
  Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
  1 деловодител, средно/ висше образование
  5 общи работници, основно/ средно образование
  2 работници за производство на млечни продукти, основно образование
  4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
  *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-

C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие
на човешките ресурси” – в две направления:

 • За обучение по време на работа
  2 продавач-консултанти, без изисквания
  5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания за заемане

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 касиер, основно образование, двусменен режим на работа
1 фелдшер, висше образование – Медицина, ЦСМП
2 продавач-консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
2 монтажници на електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа
1 лекар, висше образование – специалност „Медицина”

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

снимка: Pixabay

Leave a Reply