Читалищен семинар за добруджанци в Трявна

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЧИТАЛИЩА” Силистра, заедно с колеги от Русе проведе по определена програма изнесен в град Трявна семинар с участието на представители на читалища от област Силистра, водени от ст. експерт Мария Неделчева.

ТЕМА НА СЕМИНАРА: „ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛИ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА“.

Разгледани въпроси:
– „Работата на комисията от СНЧ по предложенията за изменение на Закона за народните читалища – становища” (Манол Петров, член на ВЧС и член на комисията по предложенията на Съюза на народните читалища);
– „Процеси при планиране, организиране и провеждане на фолклорните фестивали на международно, национално и регионално ниво” (Калоян Николов, Президент на „Европейска асоциация за фолклорни фестивали – EAFF”).

Споделен е опит от колеги, организирали или имащи намерение да организират фестивали, които все повече стават популярни във всички населени места, дори и в по-малките – под формата на събори, тематични народни празници и др. Разгледани в града са музеите, свързани и с Възраждането, както и пътьом Дряновския манастир.

15.11.2019

източник: rekits-silistra.com/index.php?op=news&id=1671

снимка: Pixabay

Leave a Reply