Областен конкурс на тема „Бяло рождество“, организират от РБ „Партений Павлович“ и фондация „Приятели на България“.

До конкурсът ще бъдат допускани ученици, разделени на три възрастови групи:
I-ва възрастова група – I-IVклас;
II-ра възрастова група – V-VIIклас;
III-та възрастова група – VIII-XIIклас;
От 21-ви до 27-ми ноември е срокът да участвате в областния конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема „Бяло рождество“ , който ще се проведе благодарение на фондация „Приятели на България“ и Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра. Творбите могат да бъдат предавани в отдел Изкуство в сградата на Библиотеката.
Повече информация за конкурса тук :
http://libsilistra.bg/index.php/255-2017-02-08-13-49-00/2017-02-13-07-55-34/2019/848-2019-4.html

Leave a Reply