Условия за ползване

SILISTRA-NEWS не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
SILISTRA-NEWS има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
SILISTRA-NEWS използва снимки и видео материали с чисто илюстративен характер и е възможно да не отговарят за действителни лица или обекти.
SILISTRA-NEWS може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
SILISTRA-NEWS не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
SILISTRA-NEWS не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
SILISTRA-NEWS не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
SILISTRA-NEWS има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.
ПОЛЗВАНЕ НА SILISTRA-NEWS
Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
1 Национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
2 Обида и/или клевета срещу кое да е лице;
3 Заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
4 Призоваване към извършване на престъпление;
5 Призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
6 Рекламно послание с комерсиална цел;
7 Класифицирана или друга защитена информация;
8 Предложение за сключване на търговски сделки;
9 Информация относно личния живот на трети лица;
10 Порнография и/или имащо педофилска насоченост;
11 Каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.При ползването на услугите, в това число и клиентските услуги потребителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:
1 Върху който не притежава авторски права или право за използването им;
2 С порнографско и/или педофилско съдържание;
3 Съдържащ сцени на насилие;
4 Призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
5 Накърняващ личността на кое да е лице;
6 С рекламно съдържание;
7 Противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.
При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.Потребителят има право да информира Собственика, в случай, че друг потребител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.
АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, информация, са изключително притежание на Собственика или същият има изключително право на използаването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.
Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.
Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
Собственикът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.
ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА SILISTRA-NEWS
Собственикът има право:
1 По всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2 Да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3 Да изтрие, премести или редактират съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
4 да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо потребителите.
Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика;Собственикът на портала не носи отговорност:
1 В случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
2 За съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3 В случайте, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
4 За вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5 За поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги.
СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Тук ще намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация получаваме и събираме когато посетите нашия сайт.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - Log files - лог файлове, също като повечето сайтове ние събираме и използваме данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP , кой браузер (като Mozzilla, IE, Chrome и други )и операционна система (Linux, Windows, iOS) използвате , в кое време сте посетили нашият уеб сайт а също така и страниците които се посетили при нас.
БИСКВИТКИ - Cookies - това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня. Това ни позволява да събираме обратна информация от браузера. Вие може да изтриете бисквитките чрез опция във всеки браузер.
SILISTRA-NEWS използва както собствена система за показване на реклама, така и системи на трети страна (Google AdSence и други) за показване на реклама в нашия сайт. Тези мрежи може да изполват технологии като "бисквитки" и "уеб указатели" и събират данни като Вашият IP адрес, браузър и някой случаи дали имате инсталиран Adobe FLASH. В повечето случаи тези данни се използват за показване на реклама базираща се на вашето местоположение, например ако сте в България ще видите една реклама , а извън нея друга, или за показване на реклама, в зависимост от сайтове които преди това сте посетили.
Google AdSence използва "DART" бисквитка , с помоща на която ви показва реклама базираща се на вашите предпочитания и посещения на сайтове.
Вие може винаги да изключите бисквитките във вашият уеб браузър. В този случай е възможно някой от услугите в нашия сайт да не работят както се очаква.
За да научите повече за това каква информация може да събират трети страни през нашите уеб сайтове, моля посетете следните страници:
http://www.google.bg/privacypolicy.html
https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100557
http://gemius.com/pl/privacy_policy
http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm
Cookies & 3rd Party Advertisements
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.
We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.